Åssa Industri- och Bilmuseum

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Facit räknemaskiner

År mod Facit multiplikations- och kalkylmaskiner med nummerserier
Stan 10 T E S TK EK LX
EA NEA NEK ESA ESA-0(a) ESA-0(b) 107F NE(a)
NE(b) NTK NLX C1-19 CE1-13 CS1-13 CA1-13 C1-13
CM2-16 CM2-16S CA2-16 CA2-16 SX 1004 1007 1006 1051
1151 1125 1126 1002 1101 1106 1110 1111
1114 1115 1116 1117 1118 1121 1122 1124
1140 1145 1147/49 1149 1153 2003 2008 2103
2104 2257 2303 C210 C200 C125 2007 2256
2258 2265 2252 2253 2254

 


Facit Original en spakmaskin tillverkad 1918-1924 av AB Facit ett dotterbolag till AB Axel Wibel och konstruktör och patentinnehavare var Karl Rudin. Maskinen hade fast kvotregister utan tio-överföring, rörligt produktregister och 15 siffrors kapacitet. Tillverkningsnummer 1-1911. Facit logo i skrivstil.

 

Facit Standard

Spakmaskin av Odhnertyp med fast överliggande kvotregister utan tio-överföring samt rörligt underliggande produktverk, snabbnollställning och tabulator. (Odhner, en räknemaskin av pinnhjulstyp, ursprunget till alla räknemaskiner av samma slag). Flera förbättringar och patent av Karl Rudin, bland annat klackskivorna vilkas tillkomst lättade fjädrar i sifferhjulens bromshakar.

Facit logo i skrivstil.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1924 604 1912 - 2516
1925 1661 2617 - 3574
1926 1593 3575 - 5168
1927 1962 5169 - 7131
1928 1537 7132 - 8669
1929 1729 8670 - 10399
1929 10400 - 11671 1271 modell 10
1930 397 11672 - 12069
1930 12070 - 12551 481 modell 10
1930 397 12552 - 12910

top


 

Facit 10

Samma modell som Facit Standard men kvotregistret försett med tio-överföring, samt snabbtransport och tabuleringsanordning för produktverket.
Facit logo i skrivstil.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1929 1271 10400 - 11671
1930 481 12070 - 12551

top


 

Facit T
Första Facit-maskinen grundad på Carl Rudins patent med tangentinställning av rotorn. För att kunna utnyttja hela kapaciteten vid division måste den inställda dividenden utfyllas med nollor. Utan glidande kvotkoppling, 13 siffrors kapacitet. Tvåradigt tangentbord ”Daltontyp”. Kärnpunkten var sifferinställningen att inställningsrotor kunde göras åt två håll varigenom spakarna kunde utbytas mot tangenter. Inställningsrotorn måste röra sig friktionsfritt i axels riktning och samtidigt rotera rund sin egen axel. Patent av Karl Rudin och Bengt Carlström


Facit logo i skrivstil.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1932 815 15001 - 15816
1933 718 15817 - 16535
1933 1571 16546 - 18117
1934 1 16536
1934 2 16543 - 16545
1934 2179 18118 - 29297
1934 568 20448 - 21016
1935 136 20298 - 20454
1935 2691 21017 - 23708
1936 9 20435 - 20444
1936 687 23709 - 24396
1938 512 24397 - 24909
1939 420 24910 - 25350

top


Facit E
Första elektriska drivna räknemaskinen. Maskinkroppen samma som Facit T men med eldrivning av veven samt rotorns nollställning. Stoppdivision infördes. Elektrisk nollställning av inställningsregistret. Patent av Karl Rudin, Erik Annerén och Bengt Carlström
Facit logo i skrivstil.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1934 941 30000 - 30941
1935 683 30942 - 31625
893 31661 - 32553
1936 650 32554 - 33212
1937 39 33213 - 33252
1938 133 33253 - 33386
1939 89 33397 - 33476

 

top


 

Facit S
Spakmaskin direkt motsvarade Odhnersnurran modell 6. Rörligt kvot- och produktregister. 13 siffrors kapacitet. Facit S är fram till 1948 i färgen svart därefter grön. Konstruktör Willgodt Odhner. Tillverkad av Original Odhner åt AB Facit försedd med Facitkåpa. På museet finns en maskin tillverkad 1937 med serienummer 203 827
Facit logo i skrivstil.

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1935 1206 200001 - 201206
1936 1443 201207 - 202650
1937 1614 202651 - 304265
1938 1174 204266 - 205440
1939 1325 205441 - 206766
1940 891 206767 - 207658
1940 73 207942 - 208015
1941 282 207659 - 207941
1942 1666 209016 - 209682
1943 353 209683 - 210036
1944 587 210037 - 210624
1945 256 210625 - 210881
1946 119 232320 - 232439
1947 25539 232440 - 257979
1947 100 515001 - 515100
1948 249 515101 - 515350
1948 100 516001 - 516601
1949 400 516201 - 516601
1949 145 625001 - 625145
1950 597 625744 - 624400
1951 656 625744 - 625400
1952 599 626401 - 627000
1953 599 627001 - 627600
1954 599 627601 - 628000

top


 

Facit TK
Förbättrad version av Facit T och försedd med s.k. glidande kvotkoppling, vilket innebär att förut nämnda utfyllnad med nollor vid division ej längre behövs. Genomgående Tio–överföring i produktregister och kvotregister. Direkt divisionsställning. Snabb nollställning. Patent av Karl Rudin och Bengt Carlström .
Facit logo i skrivstil fram till 1943 och därefter rektangulär logo

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1936 2022 50003 - 52025
1937 48 52026 - 52074
1936 9 52075 - 52084
1937 4696 52085 - 56781
1938 463 56782 - 57245
1937 17 57246 - 57263
1938 3751 57246 - 57263
1939 570 61016 - 61586
1938 9 61587 - 61596
1939 4086 61597 - 65683
1940 3244 65684 - 68928
1941 4466 68929 - 73395
1942 5629 73396 - 79025
1943 5118 79026 - 84144
1944 5007 84145 - 89152
1945 4377 89153 - 93530
1946 1468 93531 - 94999
1946 7109 157001 - 157110
1947 7682 157111 - 164793
1948 2413 164794 - 167207
1948 7661 175001 - 182662
1949 10980 182663 - 193643
1950 12032 193644 - 205677
1951 12569 205677 - 218246
1952 11649 218247 - 229896
1953 14670 229897 - 244567
1954 4663 244568 - 249231

top


 

Facit EK
Elektrisk maskin med samma maskinkropp som Facit TK med glidande kvotkoppling. Räknar dock stoppdivision. Patent av Erik Annerén, Bengt Carlström och AB Facit.
Facit logo i skrivstil.

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1936 1631 40000 - 41631
1937 2964 41632 - 44596
193 2639 44597 - 47236
1939 1287 47237 - 48524
1939 878 95000 - 95878
1940 1405 95879 - 97284
1941 1501 97285 - 98786
1942 1212 98787 - 99999
1942 565 110000 - 110565
1943 775 110566 - 111431

top


 

Facit LX
Rörligt kvot- och produktregister, tangentinställning, 19 siffrors kapacitet. Inställningsrotorn fast i sidled samt produkt- och kvotverken sammanförda på en förskjutbar slida över rotorn. Patent av Bengt Carlström. Facit logo rektangulär

 

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1938 226 100000 - 100226
1939 592 100227 - 100819
1940 101 100820 - 100921
1941 128 101051 - 101050
1942 142 101951 - 101193
1943 130 101194 - 101050
1944 200 101325 - 101525
1945 303 101526 - 101829
1946 659 101830 - 102489
1947 1029 102490 - 103519
1948 642 103520 - 104162
1949 1257 104163 - 105420
1950 1129 105421 - 106550
1951 1125 106551 - 107676
1952 1529 107677 - 109206
1953 1565 109207 - 110772
1954 699 110773 - 111472

top


Facit EA
Halvautomatisk elektrisk maskin försedd med automatisk division och automatisk stegning vid multiplikation. Patent av Bengt Carlström, Erik Grip, Sture Toorell och AB Facit.

Facit logo rektangulär.

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1939 11 250000 - 250011
1940 1009 250012 - 251021
1941 1164 251022 - 252186
1942 1599 252187 - 253786
1943 686 253787 - 254473

top

 


Facit NEA
Samma maskin som Facit EA men försedd med ett bättre drivaggregat men mindre känslig för variationer i nätspänningen. Genomgående tio-överföring i produkt- och kvotregistret. Automatisk nollställning av inställningsverk vid addition och subtraktion. En tabulator som direkt förflyttar det inslagna talet till divisionsläge. Automatisk kvotregisterkoppling för multiplikation och division. Patent av Bengt Carlström, Erik Grip och Sture Toorell.
Facit logo rektangulär.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1943 1950 260000 - 261950
1944 3237 261951 - 265188
1945 2260 265189 - 267449
1946 4770 267450 - 272220
1947 4208 272221 - 276429
1948 276430 - 277576
1948 1146 276630 - 277576
1948 3423 280001 - 283424
1949 3882 283425 - 287307
1950 3608 287308 - 290915
1951 6 3 - 31625
1952 3251 31 - 32553
1953 92 33 - 33252
1954 33253 - 33386
1955 26 33397 - 33476
1956 26 337 - 33476

top


Facit NEK
Som modell Facit EK men försedd med det förbättrade drivaggregatet. Patent av Erik Annerén och Bengt Carlström.
Facit logo rektangulär.

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1943 1734 129000 - 121734
1944 1688 121735 - 123433
1945 1376 123434 - 124810
1946 1972 124811 - 126783
1947 2076 126784 - 128863
1948 328 128864 - 129192

top


Facit ESA
Funktioner som Facit EA. Första helautomatiska elektriska kalkylmaskin med automatisk division och multiplikation. Genomgående tio-överföring i produkt- och kvotregistret. Elektrisk nollställning av inställningsverk med automatisk vagnåterföring. Automatisk stegförflyttning åt såväl vänster som höger vid halvautomatisk multiplikation. Patent av Bengt Carlström, Erik Grip och Sture Toorell. Facit logo rektangulär.
Facit logo rektangulär.

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1945 16 300001 - 300016
1946 543 300017 - 300560
1947 2358 300561 - 302919
1948 785 302920 - 303705
1948 2714 305716 - 307715
1949 4480 397716 - 312196
1950 4257 312197 - 316454

top


Facit ESA-O (a)
Som modell Facit ESA men försedd med elektrisk registernollställning av samtliga register. Genomgående tio-överföring i produkt- och kvotregistret. Elektrisk nollställning av inställningsverk med automatisk vagnåterföring. Automatisk stegförflyttning åt såväl vänster som höger vid halvautomatisk multiplikation. Automatisk nollställning av alla 3 registren. Saknar dock sekundärspak. Patent av Erik Grip och Sture Toorell.
Facit logo rektangulär.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1949 5 325001 - 325005
1950 1940 325006 - 326946
1951 7301 326947 - 334248
1952 9223 332249 - 343472

top


Facit ESA-O (b)
Helautomatisk elektrisk maskin av samma typ som Facit ESA-0 (a) men försedd med elektrisk registernollställning. Från och och med tillverkningsnummer 335 027 försedd med sekundärspak. Patent av Erik Grip och Sture Toorell.
Facit logo rektangulär.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1949> 325001>
1953 8306 343473 - 351779
1954 9497 351780 - 361277
1955 11624 361278 - 372902
1956 5627 373903 - 378530
35054

top


Facit 107 F
Spakmaskin motsvarande Odhnersnurran modell 7 och tillverkad åt AB Facit samt försedd med en Facitmärkt kåpa. Reservdelskatalog för modell Facit 107 F är utgiven AB Åtvidabergs Industrier i Stockholm 1952, i bild framgår att räknemaskinen är Original Odhner . Maskinen på museet är tillverkad 1951 med serienummer 626 261.
Facit logo rektangulär.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1948 200 516001 - 516200
1949 400 516201 - 516601
1949 145 625001 - 625145
1950 597 625146 - 625743
1951 656 625744 - 626400
1952 599 626401 - 627000
1953 599 627001 - 627600
1954 399 627601 - 628000

top


Facit NE(a)
Samma maskin som Facit NEK med tillagd additionstangent men utan omställnings- och sekundär-spak. Endast avsedd för export
Facit logo rektangulär.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1953 1723 425001 - 426724
1954 2356 426725 - 429081
1955 1737 429082 - 430819
1956 840 430820 - 431660
208 431700 - 431908

top


Facit NE(b)
Som Facit NEK med tillagd additionstangent. Tangentbord som Facit NEA, men utan sekundärspak.

top


Facit NTK
Handmaskin med samma maskinkropp som modell Facit TK men försedd med en ny pressgjuten Bernadottekåpa och bättre ljudisolering. Räknemaskinen på museet med serienummer 487 118 tillverkad 1956 är försedd med en ny pressgjuten tvåfärgad grön kåpa. Patent Erik Annerén och Bengt Carlström.
Facit logo rektangulär.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1954 941 30000 - 30941
1955 683 30941 - 31625
1956 892 31661 - 32553
1957 568 33213 - 33252
4691 505001 - 509692

top


Facit NLX
Handmaskin av moderniserad Facit Lx med omfattande konstruktionsförändringar, dock inga förändringar i funktion eller användning. Patent Bengt Carlström.
Facit logo rektangulär.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1954 542 500001 - 500452
1955 1489 500453 - 501942
1956 417 501943 - 502360

top


Facit C1-19
Första handmaskinen med Bernadottekåpa. Samma typ som Facit NLX. Patent Bengt Carlström.
Facit logo rektangulär.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1956 1128 520001 - 521128
1957 1688 521129 - 522817
1958 1600 522818 - 524418
1959 1350 524419 - 525769
1960 624 525770 - 536394

top


Facit CE1-13
Samma maskin som Facit NE (b) med Bernadottekåpa. Manuell nollställning. Endast avsedd för export.
Försedd med rund logo.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1956 912 700001 - 700912
1957 1340 700913 - 702253
1958 640 702254 - 702894
1959 1620 702895 - 704515

top


Facit CS1-13
Elektrisk maskin som från och med 1964 har kåpa formgiven av Bernadotte & Björn. Som Facit NEA. Förbättrad ljudisolering samt elektrisk nollställning av samtliga register.
Försedd med rund logo.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1956 3525 600001 - 603525
1957 5905 603526 - 609431
1958 3189 609432 - 612621
1959 3341 612622 - 615963
1960 5565 615964 - 621529
1961 3470 621530 - 625000
1961 1529 950530 - 951529
1962 5423 951520 - 956953
1963 4001 956954 - 960955
1964 3367 960956 - 964323
1965 1838 964324 - 966 162

top


Facit CA1-13
Elektrisk maskin som från och med 1964 har kåpa formgiven av Bernadotte & Björn. Samma maskin som ESA-0 (b). Addition, subtraktion, kvadrering, multiplikation, division och kvadratrötter med divisionsfaktor.
Facit logo rektangulär. Rund logo, avrundad rektangulär logo

rektanguläravrundad

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1956 9141 625001 - 634142
1957 18089 634143 - 652232
1958 19197 652233 - 671430
1959 17954 671431 - 689385 rund logo
1960 32180 389386 - 721566
1961 27499 721567 - 749066
1962 933 749067 - 750000
26816 1100001 - 1126817
1963 20997 1112818 - 1147815 rektangulär avrundad
1964 20174 1147816 - 1167990
1965 20414 1167991 - 1188405
1966 19119 1188406 - 1207525 rektangulär avrundad
1967 19162 1207526 - 1226688
> 1972 ?? ?

top


Facit C1-13
Handmaskin, från och med 1964 har kåpa formgiven av Bernadotte & Björn. Samma maskinkropp som Facit NTK. Addition, subtraktion, multiplikation, division.
Facit logo rektangulär.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1957 14924 550001 - 564925
1958 24975 564926 - 589901
1959 10098 589902 - 600000
21359 750001 - 771360
1960 25066 771361 - 796387
1961 24800 796388 - 821188
1962 21227 821189 - 842416
1963 22045 842417 - 864462
1964 18571

864463 - 883034

rektangulär logo

1965 15483 883035 - 898518
1966 22071 898519 - 920590
1966 5724 922001 - 927725 Bräkne-Hoby
1967 29589 927726 - 957315 Bräkne-Hoby

top


Facit CM2-16
Handmaskin av helt ny konstruktion med 3-radigt tangentbord, som medger upprepad multiplikation utan återinställning. Direkt återföring från både produkt- och kvotregister. Samlingsregister för produkter eller delsummor. Helautomatisk division. Automatisk kvadrering, kubering och högre potenser. Addition, subtraktion, multiplikation, division och kvadrattabell. Återföringsanordning.16 siffrors kapacitet. Elektrisk maskin som från och med 1964 har kåpa formgiven av Bernadotte & Björn.
Facit logo rektangulär infällt tryck.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1959 1000 1000001 - 1001000
1960 8409 1001001 - 1009409
1961 13095 1009410 - 1022505
1962 15019 1022506 - 1037525
1963 21240 1037526 - 1058766
1964 20727 1058767 - 1079494
1965 19595 1079495 - 1099 000
1965 3357 1400001 - 1403357
1966 20687 1403358 - 1424045
1967 6754 1424046 - 1430800

top


Facit CM2-16 S
Specialversion av CM2-16 med 13 siffror kapacitet.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1964 139 1099501 - 1099640
1965 49 1099641 - 1099690

top


Facit CA2-16
Helautomatisk kalkylmaskin med 16-siffrig kapacitet, fyra räknesätten kubiken, samlingsregister samt direkt återföring från produkt- och kvotregister. Räkneverket gör 420 varv per minut.
Facit logo rektangulär infällt tryck.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1962 831 1500001 - 1500831
1963 5530 1500832 - 1506362
1964 10556 1506363 - 1516919
1965 9664 1516920 - 1526584 infällt logo
1966 10443 1526585 - 1537028
1967 5476 1537029 - 1542505

top


Facit CA2-16SX
Enklare version av Facit CA2-16 treradigt tangentbord. Återföring från produktregister, halvautomatisk division, automatisk kvadrering, kubering och högre potenser.
Facit logo rektangulär infällt tryck.


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1965 4308 1700001 - 1704308
1966 7155 1704309 - 1711464
1967 2843 1711465 - 1714308

top


Facit 1004
Samma maskin som CM2 – 16 med kåpa i lätt modifierad design. Ny konstruktion med 3-radigt tangentbord, återföringsanordning 16 siffrors kapacitet

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1967 5628 1900001 - 1905629
> 1971 ? ?

top


Facit 1007
Facit 1007 samma modell som CA2-16 med kåpa i lätt modifierad design. 1971 upphör tillverkningen av 1007.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1967 2475 1550001 - 1552476
1971 ? ?

top


Facit 1006
Facit 1006 en enklare version av 1007.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1967-1968 20862 1702001 - 1721734
1772863

top


Facit 1051
Helautomatisk tryckande kalkylmaskin för alla fyra räknesätten, kvadrering och kubering. 500 varv minuten


År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1967> 608 2000001 - 2000608
< 1971 Ca 14000

top


Facit 1151
Helautomatisk elektronisk tryckande kalkylmaskin 1967-73. Försedd med tryckverk konstruerat av Odhnerfabriken i Göteborg med färgbandskassett. Tillverkas i Örsätterfabriken i Åtvidaberg. Projektledare Ants Lepp.

 

År Tillverkade antal Tillverknings nummer
1967 - 1969 2000001 - 2016331

top


Facit 1125
Bordsräknare med en ny teknik interagerade kretsar. Försedd med Nixierör. Automatiska räknefunktioner, rotutdragning, potensräkning, Tillverkade i Japan, Hayakawa. 1968-72

top


Facit 1126,

Tillverkad 1972 nummer 260 2105, Enklare modell av1125, Försett med Nixierör Tillverkad i Japan

top

Facit 1002

Kommer att tillverkas under 1972,

Facit 1101 1971

Facit 1106 Tillverkad i Japan

Facit 1110 1971

Facit 1111

Elektronisk räknare tillverkad 1971, Nät- och batteridrift, Sharp Corporation, Japan

Facit 1114

top

Tillverkas från och med 1972, nummer 409 647 Räknaren bygger på LSI, höggradigt integrerade kretsar.

Facit 1115

Mindre elektronisk, räknar alla fyra räknesätten, kapacitet 16 siffror men visar bara 8 siffror. interagerade kretsar Tillverkad av Hayakawa.

Facit 1116

Tillverkad från och med 1972. Tillverkad i Japan

Facit 1117

Tillverkad från och med 1972, Nummer 1 700 758. Tillverkad i Japan

Facit 1118,

Elektronisk med LSI (Large Scale Integration) Nixierör. Tillverkad bland annat 1974. Facit logo rektangulär

Facit 1121,

Elektronisk räknare, automatisk placering av decimalkomma, tillverkad av Hayakawa Electronic Company Ltd.

Facit 1121 Taiwan 1991

Facit 1122

Samma som 1121 med samlingsverk samt ändring av tangentbordet.

Facit 1124

Bordsräknare med en ny teknik interagerade kretsar. Försedd med Nixierör. Automatiska räknefunktioner, rotutdragning, potensräkning,Tillverkad i Japan av Hayakawa 1968

top

Facit 1140

Introduceras Facit 1140 den första tryckande miniräknaren med termo tryckteknik, tillverkas i Åtvidaberg.

Facit 1145

Produktionen av 1145 påbörjades 1973 och passerade sin höjdpunkt kring årsskiftet 1973-74,är nu svenskproducerad med 10 siffrors kapacitet, Har endast ett chip för att klara alla operationer. Färgrulle istället för färgband. Konstruerad och tillverkad i Åtvidaberg. Ny Facit 1145 tryckande kalkylator, har bara en mikrotryckkrets.

Facit 1147 / 49

Facit 1149 Tillverkad 1971, nummer 540 0619, 13 siffrors kapacitet . Färgrulle istället för färgband Tillverkad i Sverige

Facit 1153

Elektronisk räknare med remsa. Tillverkare av Hayakawa.

Facit 2003 Tillverkad i Taiwan

Facit 2008 Tillverkad i Taiwan

Facit 2103 Tillverkad i Japan

Facit 2104 Tillverkad i Taiwan

Facit 2257 tillverkad i Japan

Nummer 9273 36 01,

Facit 2303

Facit C210 Tillverkad i Thailand

Facit C200 Tillverkad i Thailand

Facit C125 Tillverkad i Malaysia

Ericsson köpte Facit av Electrolux 1983 och beslutade att alla Facit maskiner skulle döpas till Ericsson.

Ericsson 2007 Tillverkad i Taiwan

top

Ericsson 2256 Tillverkad i Japan 1986

Ericsson 2258 Tillverkad i Japan

Ericsson 2265 Tillverkad i Japan 1985

Design Funktion köpte 1988 Facit av Ericsson och döpte om kontorsmaskinerna till Facit.

Facit 2252 Skrivande / visande kontorsräknare med 1978-79

Facit 2253 Skrivande / visade kontorsräknare med 12 siffror. 1979

Facit 2254 Skrivande / visade kontorsräknare med 14 siffror. 1979

Tillverkning av räknemaskiner upphör våren 1977 i Åtvidaberg

Facits sista tillverkade elektroniska räknemaskin består till 90% av inköpta komponenter.

Sammanställd av Denis Dysholm Mars 2017

top

 

Kommande

Inga aktiviteter

Muséets öppettider

Måndagar 9-12

Lördagar

11-14

Entré avgift: 40 kr

yngre än 12år gratis

 

Röda dagar samt julafton och nyårsafton är muséet stängt


Det går bra att sända mail till Åssamuseét

 

Vid önskemål om visning på andra tider: Ring 0120-13700

Åssa Industri och Bilmuseum

Bryggargatan 2

597 30 Åtvidaberg

GPS Position:

N58°11`54,8"

E16° 00`09,8"

 

Telefon: 0120-13700
Hitta till museet.